wesprzyj nas

podstawowy pakiet korzyści

2 000 zł

 • Reklama mobilna (logotyp na plakacie) w taborze oraz < 4 tyg.
 • Logo firmy umieszczone na materiałach promocyjnych. Plakaty B2/A2 ≤ 2 000 szt., ulotki A5 ≤ 10 000 szt.
 • Informacja o firmie w social media < 16 tyg.
 • Zaproszenie na scenę podczas gali.
 • Raport – styczeń 2020.

CEGIEŁKA BRĄZOWA zawiera

5 000 zł

PODSTAWOWY PAKIET KORZYŚCI plus
 • Logo z przekierowaniem na stronie internetowej fundacji – wrzesień – grudzień 2019.
 • Roll up umieszczony w holu Auli Artis – 14.12.2019 r.
 • Rozdanie gadżetów reklamowych firmy (smycze, balony, długopisy etc.) – ilość ustalana indywidualnie.
 • Pakiet biletów – 4 szt.

CEGIEŁKA SREBRNA zawiera

8 000 zł

CEGIEŁKĘ BRĄZOWĄ plus
 • Strona przeznaczona dla firmy w broszurze fundacji w nakładzie ≤ 3 000 tys. szt.
 • Wyświetlenie reklamy firmy przed koncertem oraz w trakcie przerwy.
 • Wymienienie firmy 2 razy w trakcie koncertu.
 • Pakiet biletów – 8 szt. (Nie łączy się z innymi cegiełkami).

CEGIEŁKA ZŁOTA zawiera

10 000 zł

CEGIEŁKĘ SREBRNĄ plus
 • Wymienienie nazwy firmy w spotach radiowych ≤ 20 emisji.
 • Roll up firmy umieszczony na scenie Auli Artis.
 • Dwie strony przeznaczone dla firmy w broszurze fundacji w nakładzie 3 000 tys. szt.
 • Reklama na słupach 2 tyg.
 • Pakiet biletów – 12 szt. (Nie łączy się z innymi cegiełkami).

PAKIET PARTNERA STRATEGICZNEGO zawiera

15 000 zł

CEGIEŁKĘ ZŁOTĄ plus
 • Wystawienie stoiska promocyjnego firmy w holu Auli Artis.
 • Reklama na autobusach – fullback (logotyp na plakacie) < 4 tyg.
 • Pakiet biletów – ustalenia indywidualne.

PAKIET SPONSORA TYTULARNEGO
zawiera

30 000 zł

PAKIET PARTNERA STRATEGICZNEGO plus
 • Nazwa sponsora w tytule gali. X Jubileuszowa Wielka Gala Charytatywna z …
 • Informacja o koncercie w Telewizji WTK < 30 emisji.
 • Publikacja informacji na Portalu Epoznan.pl
 • Pakiet sponsorski ustalany indywidualnie
Close Menu